Jdi na obsah Jdi na menu
 


XXIV.ročník výstavy koní

na Valašsku 2019

a Soutěže chladnokrevných koní

VYSTAVA_VYSLEDKY.pdf

VÝSLEDKY VOZATAJSKÁ.pdf

_____________

Pořadatelé:    Spolek chovatelů koní Valašska a Jezdecký klub Valašsko, Prostřední Bečva

Místo konání: areál JK Valašsko, Prostřední Bečva 461, 756 56

Lékařskou službu: zajistí MUDr. Marie Kjeronská

           Veterinární službu: zajistí proti úhradě za provedené úkony MVDr.Miloslav Krupa

_________________________________________________________

KOMBINOVANÉ VOZATAJSKÉ SOUTĚŽE PRO CHLADNOKREVNÉ KONĚ

– soutěž jednospřeží a dvojspřeží, kvalifikace na MČR 2019

Datum konání:  sobota 4.května 2019

Rozhodčí:       rozhodčí Jaroslav Petřek, pomocný rozhodčí Petra Šantorová

Program :       -     8.00  – Prezentace soutěžících

                        -     9.00   - Kombinovaná soutěž pro chladnokrevné koně – jednospřežní a dvojspřeží:  Dle pravidel  ASCHK ČR Soutěže jsou zároveň kvalifikačními koly na MČR 2019. Umístění na 1. -5. místě obdrží pohár, flot a cenu.

Startovné:   300,- Kč, členové Spolku chovatelů koní Valašska 200,- Kč

Ustájení: Ustájení v omezeném množství 500,-Kč/box, Členové Spolku chovatelů koní Valašska 300,-Kč. Objednávka boxů písemně do 10. dubna 2019

Jmenovité přihlášky: zasílejte na adresu: Irena Dulavová, JK Valašsko, Prostřední Bečva 461, 756 56, tel.: 732 446 662, e-mail:            idulavova@seznam.cz, a to na formuláři ke stažení na: www.jkvalassko.estranky.cz

Uzávěrka přihlášek:  30.4.2018  - přihlášení po termínu – dvojnásobné startovné

Veterinární předpisy: před vyložením koní nutno předložit řádně vyplněné zdravotní průkazy koní, obsahující všechny náležitosti pro přepravu koní mezi okresy pro rok 2019 (tzn.: kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti chřipce koní, poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu a kůň od 12 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.

____________________________________________________________

          XXIV. ročník Výstavy koní na Valašsku

Datum konání: středa 1. května 2019

Komise výstava: Aleš Fiala, Ing. Roman Klos, MVDr.František Horník, Jan Blizňák, Mojmír Kubíček

8.00–  prezentace účastníků

9.00–  zahájení výstavy, předvádění a hodnocení koní dle  jednotlivých  kategorií

        -   odpolední program: - jezdecké ukázky

Umístění  na 1.- 5.místě obdrží pohár a flot, všichni vystavující obdrží účastnický flot. Poplatek za každého vystaveného koně 100,-Kč (členové SCHK Valašsko zdarma) – dohlášení po termínu: doplatek 100,-Kč i pro členy

______________________________________________________________________

Ustájení: Ustájení v omezeném množství 500,-Kč/box, Členové Spolku chovatelů koní Valašska 300,-Kč   

                 Objednávka boxů písemně do 10. dubna 2019

 

Jmenovité přihlášky :  zasílejte na adresu: Irena Dulavová, JK Valašsko, Prostřední Bečva 461, 756 56, mobil 732 446 662 , e-mail: idulavova@seznam.cz,  a to na formuláři ke stažení na: www.jkvalassko.estranky.cz

Uzávěrka přihlášek:  26.4.2018

Veterinární předpisy: před vyložením koní nutno předložit řádně vyplněné zdravotní průkazy koní, obsahující všechny náležitosti pro přepravu koní mezi okresy pro rok 2019 (tzn.: kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti chřipce koní, poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu a kůň od 12 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 12 měsíců.

Občerstvení: zajištěno formou bufetu v prostoru areálu.

Upozornění:  Trenéři, majitelé, rodiče a zodpovědné osoby pečlivé zváží možnosti a schopnosti svých svěřenců a dětí. V případě, že bude ohroženo zdraví nebo bezpečnost soutěžících, diváků nebo zvířat, vyhrazuje si pořadatel právo soutěžící z akce vyloučit bez nároku na vrácení startovného. Pořadatel si, vzhledem k nutnosti dodržovat pravidla welfare, vyhrazuje právo, nevpustit do výstavního předvadiště či kolbiště koně, kteří nejsou v dobrém zdravotním či výživovém stavu nebo koně s evidentně nepadnoucí či poškozenou výstrojí. Za bezpečnost dětí odpovídá rodič nebo jím pověřená osoba.  Žádáme tedy rodiče a trenéry, aby pečlivě zvážili schopnosti svých svěřenců. Pořadatelé odmítají jakoukoliv odpovědnost za nehody a nemoci, které by postihly účastníky výstavy nebo jejich koně. Případné škody nebo ztráty pořadatel nehradí.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

XXIII.ročník výstavy koní

na Valašsku 2018

a Soutěže chladnokrevných koní

 

_________________________________________________________

 

Výsledky:

vysl_vozatajska_2018.xls

vystava_vysl_18.xlsx

mspš_výsledky+Bečvy+2018-1.docx

vysl_TT_utery_vyst_18.xlsx

_________________________________________________________

Pořadatelé:    Spolek chovatelů koní Valašska a Jezdecký klub Valašsko, Prostřední Bečva

Místo konání: areál JK Valašsko, Prostřední Bečva 461, 756 56

Lékařskou službu: zajistí MUDr. Marie Kjeronská

Veterinární službu: zajistí proti úhradě za provedené úkony MVDr.František Horník

_________________________________________________________

KOMBINOVANÉ VOZATAJSKÉ SOUTĚŽE PRO CHLADNOKREVNÉ KONĚ

– soutěž jednospřeží a dvojspřeží, kvalifikace na MČR 2018

Datum konání:  29. dubna 2018

Rozhodčí:       Ing Ivan Petrtýl, pomocný rozhodčí Jaroslav Petřek

Program :       -     8.00  – Prezentace soutěžících

                        -     9.00   - Kombinovaná soutěž pro chladnokrevné koně – jednospřežní a dvojspřeží:  Dle pravidel  ASCHK ČR Soutěže jsou zároveň kvalifikačními koly na MČR 2018. Umístění na 1. -5. místě obdrží pohár, flot a cenu.

Startovné:   300,- Kč, členové Spolku chovatelů koní Valašska 200,- Kč

Ustájení: Ustájení v omezeném množství 500,-Kč/box, Členové Spolku chovatelů koní Valašska 300,-Kč. Objednávka boxů písemně do 10. dubna 2018

Jmenovité přihlášky: zasílejte na adresu: Irena Dulavová, JK Valašsko, Prostřední Bečva 461, 756 56, tel.: 732 446 662, e-mail:            idulavova@seznam.cz, a to na formuláři ke stažení na: www.jkvalassko.estranky.cz

Uzávěrka přihlášek:  24.4.2018  - přihlášení po termínu – dvojnásobné startovné

Veterinární předpisy: před vyložením koní nutno předložit řádně vyplněné zdravotní průkazy koní, obsahující všechny náležitosti pro přepravu koní mezi okresy pro rok 2018 (tzn.: kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti chřipce koní, poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu a kůň od 12 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců nebo musí být vyšetření provedeno v roce 2018.

____________________________________________________________

          XXIII. ročník Výstavy koní na Valašsku

Datum konání:  1. května 2018 

Komise výstava: Aleš Fiala, Ing. Roman Klos, Ing. Ondřej Mamica, Jan Blizňák

8.00–  prezentace účastníků

9.00–  zahájení výstavy, předvádění a hodnocení koní dle  jednotlivých  kategorií

        -   odpolední program: - jezdecké ukázky

Umístění  na 1.- 5.místě obdrží pohár a flot, všichni vystavující obdrží účastnický flot. Poplatek za každého vystaveného koně 100,-Kč (členové SCHK Valašsko zdarma) – dohlášení po termínu: doplatek 100,-Kč i pro členy

_______________________________________________________________________

III.ročník Moravský Show and Ride šampionát pony - 1.kolo

Rozhodčí pony: Iveta Lewingerová, Rafifa Hamoudová

  8.00 –  prezentace účastníků

11.00 –  zahájení SVT, předvádění a hodnocení dle  jednotlivých  kategorií, následně sportovní soutěže

Speciální výstavní třídy (SVT): průběh SVT se řídí Národními pravidly Svazu chovatelů shetlandských pony pro speciální výstavní třídy Mladý vystavovatel, Lead Rein, First Ridden, Open Ridden a Driving, pokud není v propozicích uvedeno jinak.

Mezi Mountain and Moorland plemena patří: Shetlandský pony, Velšská plemena pony a cob, Dartmoorský pony, Exmoorský pony, Fellský pony, Connemara, New Forest pony, Daleský pony a Highlandský pony. Pony musí být zapsáni v plemenné knize, která odpovídá jejich plemenné příslušnosti v ČR, nebo v jakékoliv jiné uznané zahraniční PK pro dané plemeno.

1.Junior vystavovatel: výstavní třída je otevřena pro juniory přihlášené do seriálové soutěže „Šampionát Junior Vystavovatel“ ve věku od 17 do 21 let, kteří mohou vystavovat klisny, valachy a hřebce roční a starší bez omezení KVH. Třída je otevřena pro příslušníky následujících původních britských plemen: Mountain and Moorland plemena, WPBr, Irský kob a Shire horse. Účastnící se pony musí být zapsáni v plemenné knize, která odpovídá jejich plemenné příslušnosti v ČR, nebo v jakékoliv jiné uznané zahraniční PK pro dané plemeno. Předvádějící musí mít předepsaný výstavní oděv. Pony se předvádí na ohlávce nebo uzdečce. Hřebci dvouletí a starší (s výjimkou hřebců shetlandských pony) musí být předvedeni na uzdečce s udidlem. Dvouletí hřebci plemene shetlandský pony jsou předváděni na ohlávce, nebo uzdečce s udidlem. Tříletí a starší hřebci plemene shetlandský pony musí být předváděni na uzdečce s udidlem.

 

2. Mladý vystavovatel: výstavní třída je otevřena pro děti do 16let, které mohou vystavovat klisny a valachy roční a starší. Předvádějící musí mít předepsaný výstavní oděv, bezpečnostní přilba je u dětí do 14 let povinná. Pony se předvádí na ohlávce nebo uzdečce.

1. kolo MSRŠ, kategorie Shetland: otevřeno pro dvojice přihlášené do MSRŠ, viz pravidla MSRŠ. Po oddekorování pořadí MSRŠ proběhne druhé dekorování, a to dle věkové kategorie vystavovatelů.

 1. 1. kolo MSRŠ kategorie Welsh: otevřeno pro dvojice přihlášené do MSRŠ, viz pravidla MSRŠ. Po oddekorování pořadí MSRŠ proběhne druhé dekorování, a to dle věkové kategorie vystavovatelů.
 2. Otevřená třída: třída je otevřena pro příslušníky následujících původních britských plemen: Mountain and Moorland plemena, WPBr, Irský kob a Shire horse bez omezení KVH a pro ostatní plemena pony s PP i pro pony bez PP s KVH do 148 cm. V závislosti na počtu došlých přihlášek bude tato třída rozdělena dle věku mladých vystavovatelů. Této třídy se nemohou účastnit dvojice (vystavovatel a kůň), které startují ve třídách 2a a 2b.

 

3. Lead Rein: výstavní třída je otevřená pro děti od 3 do 9 let na poníkovi vedeném vodičem. V této třídě je povolen start na klisnách a valaších 4letých a starších. Předepsán je korektní jezdecký úbor a společenský oděv vodiče. Povinná je tříbodová bezpečnostní přilba. Povolená jsou stihlová udidla, déčko, oliva (nelomené, jednou nebo dvakrát lomené) a sedlo v anglickém stylu. Nánosník anglický, nebo kombinovaný bez podpínacího řemínku. Pomocné otěže ani ostruhy nejsou povoleny. Vodítko je zapnuté do nánosníku a otěže vedou do ruky jezdce. Vodič může mít bič nebo výstavní hůlku.

 1. 1. kolo MSRŠ, kategorie Shetland: otevřeno pro dvojice přihlášené do MSRŠ, viz pravidla MSRŠ.
 2. 1. kolo MSRŠ kategorie Welsh: otevřeno pro dvojice přihlášené do MSRŠ, viz pravidla MSRŠ.
 3. Otevřená Lead Rein třída: třída je otevřena pro pony s PP i bez PP s maximální KVH do 122 cm. Této třídy se nemohou účastnit dvojice (jezdec a kůň), které startují ve třídách 3a a 3

4. First Ridden – třída pro děti do 12 let: V této výstavní třídě je povolen start na klisnách a valaších 4letých a starších do KVH 137 cm. Předepsán je korektní jezdecký oděv. Povinná je tříbodová bezpečnostní přilba. Povolená jsou stihlová udidla, déčko, oliva (nelomené, jednou nebo dvakrát lomené) a sedlo v anglickém stylu. Nánosník anglický, nebo kombinovaný bez podpínacího řemínku. Pomocné otěže ani ostruhy nejsou povoleny.

 1. 1. kolo MSRŠ, kategorie Shetland: otevřeno pro dvojice přihlášené do MSRŠ, viz pravidla MSRŠ.
 2. 1. kolo MSRŠ kategorie Welsh: otevřeno pro dvojice přihlášené do MSRŠ, viz pravidla MSRŠ.
 3. Otevřená Lead Rein třída: třída je otevřena pro pony s PP i bez PP s maximální KVH do 137 cm. Této třídy se nemohou účastnit dvojice (jezdec a kůň), které startují ve třídách 4a a 4b.

5. Open Ridden – otevřená jezdecká třída: V této výstavní třídě je povolen start na klisnách, hřebcích a valaších 4letých a starších. Třída je otevřena pro příslušníky následujících původních britských plemen: Mountain and Moorland plemena, WPBr, Irský kob a Shire horse bez omezení KVH a pro ostatní plemena pony s PP i pro pony bez PP s KVH do 148 cm. Věk jezdců není omezen, s výjimkou jezdců na hřebcích. Pro skupinu malých plemen musí být jezdec na hřebci minimálně dvanáctiletý, pro skupinu velkých plemen minimálně čtrnáctiletý. Předepsán je korektní jezdecký oděv. Povinná je tříbodová bezpečnostní přilba. Povolená jsou stihlová udidla, déčko, oliva (nelomené, jednou nebo dvakrát lomené) a sedlo v anglickém stylu. Nánosník anglický, nebo kombinovaný bez podpínacího řemínku. Pomocné otěže ani ostruhy nejsou povoleny.

6. Driving – otevřená třída: Všechny zápřahové třídy jsou otevřeny pro klisny, hřebce a valachy 4leté a starší s PP i bez PP a KVH do 148 cm. Kůň musí být zapřažen v korektním postroji, udidlo je v této třídě povinné.

 

Moravský Show and Ride Šampionát: V rámci MSRŠ budou dle pravidel vypsány a bodovány následující třídy, přihlásit se mohou pouze pony a jezdci splňující pravidla MSRŠ:

1) Mladý vystavovatel:

Shetland pony

Velšská plemena pony a WPBr

2) Lead Rein: 

Shetland pony 

Velšská plemena pony a WPBr

3) First Ridden:

                                                                              Shetland pony

                                                                              Velšská plemena pony a WPBr

 

Šampionát Junior vystavovatel: bude dle pravidel pro ŠJV bodován a mohou se zde přihlásit všechny dvojice, které splňují pravidla

Nezapomeňte, že pro účast v seriálu a započítávání bodů je nutné zaslat jednorázovou přihlášku na e-mail prihlaska.msrs@seznam.cz. Účastníci, kteří do dne uzávěrky nebudou přihlášeni do seriálu, budou přeřazeni do otevřených tříd. Zpětné dohlašování se započítáváním bodů není možné.

 Otevřené speciální výstavní třídy: tyto třídy jsou otevřeny pro pony s PP a bez PP. Hodnocení probíhá podle stejných kritérií jako v MSRŠ. Dvojice, které startují v níže uvedených třídách v MSRŠ, nemohou zároveň startovat v otevřených třídách. Na akci budou vypsány tyto otevřené třídy:

1) Mladý vystavovatel

2) Lead Rein 

3) First Ridden

 

Startovné: 200,- Kč /start

Ceny: Poháry, stužky, věcné ceny

 

Sportovní soutěže: tyto soutěže jsou přístupné pro pony do 148cm KVH s PP i bez PP.

1. Jízda zručnosti pro děti na poníkovi vedeném vodičem

2. Jízda zručnosti pro děti na poníkovi bez vodiče

3. Jízda zručnosti na oprati

Třídy jsou otevřeny pro klisny, hřebce a valachy čtyřleté a starší.

______________________________________________________________________________________

 

Ustájení: Ustájení v omezeném množství 500,-Kč/box, Členové Spolku chovatelů koní Valašska 300,-Kč   

                 Objednávka boxů písemně do 10. dubna 2018

 

Jmenovité přihlášky :  zasílejte na adresu: Irena Dulavová, JK Valašsko, Prostřední Bečva 461, 756 56, mobil 732 446 662 , e-mail: idulavova@seznam.cz,  a to na formuláři ke stažení na: www.jkvalassko.estranky.cz

Uzávěrka přihlášek:  16.4.2018

Veterinární předpisy: před vyložením koní nutno předložit řádně vyplněné zdravotní průkazy koní, obsahující všechny náležitosti pro přepravu koní mezi okresy pro rok 2018 (tzn.: kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti chřipce koní, poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu a kůň od 12 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců nebo musí být provedeno v roce 2018..

Občerstvení: zajištěno formou bufetu v prostoru areálu.

Upozornění:  Trenéři, majitelé, rodiče a zodpovědné osoby pečlivé zváží možnosti a schopnosti svých svěřenců a dětí. V případě, že bude ohroženo zdraví nebo bezpečnost soutěžících, diváků nebo zvířat, vyhrazuje si pořadatel právo soutěžící z akce vyloučit bez nároku na vrácení startovného. Pořadatel si, vzhledem k nutnosti dodržovat pravidla welfare, vyhrazuje právo, nevpustit do výstavního předvadiště či kolbiště koně, kteří nejsou v dobrém zdravotním či výživovém stavu nebo koně s evidentně nepadnoucí či poškozenou výstrojí. Za bezpečnost dětí odpovídá rodič nebo jím pověřená osoba.  Žádáme tedy rodiče a trenéry, aby pečlivě zvážili schopnosti svých svěřenců. Pořadatelé odmítají jakoukoliv odpovědnost za nehody a nemoci, které by postihly účastníky výstavy nebo jejich koně. Případné škody nebo ztráty pořadatel nehradí.

===================================================================

XXII.ročník výstavy koní

na Valašsku 2017

_______________

Foto:

http://jbutton.rajce.idnes.cz/MSRS_2017_JK_Valassko/

http://linjan.rajce.idnes.cz/Vystava_koni_na_Valassku_1.kvetna_2017/

_________

Výsledky:


Šampion pony: DAILEY V.D. OLLE DUCK (majitelka I.Biolková) 

Šampion teplokrevných: FELLA - Z (majitel J.Petřek) 

Šampion chladnokrevných: ŠVARNÁ (majitelka Vítkovská zemědělská s.r.o.)

VYSL_VYST_17.xls

VYSL_VOZAT_SOUT.xlsx

msrs_becva_vysledky.pdf

__________________________________________________________________

 

 

neděle 30.dubna 2017

Kombinovaná  soutěž jednospřeží a dvojspřeží- kvalifikace na MČR

vozataj_www.xlsx

pondělí 1.května 2017

XXII. Výstava koní na Valašsku  

 1.kolo II. ročníku Moravského show and  Ride šampionátu a  pony soutěže


Komisaři:

XXII. Výstava koní na Valašsku:

Aleš Fiala, Ing.Roman Klos, MVDr. Josef Živníček, Stanislav Hošák, Jan Blizňák

 

II.  ročnku Moravského  show and  Ride šampionátu:

Iveta Lewingerová, Rafifa Hamoudová

 

Vozatajské soutěže:    Franišek Nedbálek

 


Rozpis:

Pořadatelé:     Spolek chovatelů koní Valašska z.s, a Jezdecký klub Valašsko z.s. Prostřední Bečva 461

Datum konání:  30.dubna 20171.  května 2017

Místo konání: areál JK Valašsko, Prostřední Bečva 461, 756 56

                        Předvadiště  i kolbiště: travnaté

Komisaři:     

  Komise výstava: Aleš Fiala, Ing. Roman Klos, Jan Blizňák

  Rozhodčí pony: Iveta Lewingerová, Rafifa Hamoudová

  Rozhodčí vozatajských soutěží: František Nedbálek

 

Lékařskou službu: zajistí MUDr. Marie Kjeronská

Veterinární službu: zajistí  proti úhradě za provedené úkony MVDr. M. Krupa

 

Občerstvení: zajištěno formou bufetu v prostoru areálu.

_____________________________________________________________________________________________

Program:

Vozatajská soutěž

neděle 30.dubna  2017

8.30 - Prezentace a prohlídka trati

9.00 - Kombinovaná soutěž pro chladnokrevné koně – jednospřežní a dvojspřeží

Dle pravidel ASCHK ČR  Startovné 300,- Kč. Soutěž je zároveň kvalifikačním kolem na MČR 2017

_____________________________________________________________________________________________

 

XXII. ročník výstavy koní na Valašsku

pondělí 1.května 2017

8.00    – prezentace účastníků

9.00     – zahájení výstavy, předvádění a hodnocení koní dle jednotlivých kategorií na travnatém předvadišti JK Valašsko

- jezdecké ukázky

 

Umístění na 1. -5. místě obdrží pohár a flot, všichni vystavující obdrží účastnický flot. Poplatek za každého vystaveného koně 100,-Kč (členové SCHK Valašska zdarma) – dohlášení po termínu: doplatek 100,-Kč i pro členy SCHK Valašska

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

II.ročník Moravský Show and Ride šampionát pony - 1.kolo

pondělí 1.května 2017

 

od 8.00     – prezentace účastníků

  10.30        – zahájení  soutěží v kryté  hale JK Valašsko

Seriálová soutěž, která bude mít 5 kol. Body se sbírají za umístění ve speciálních výstavních třídách (SVT) Lead Rein, First Ridden a Mladý vystavovatel. Moravský Show and Ride šampionát (MSRŠ) je vypisován samostatně pro každou z následujících kategorií:

a)Shetland pony (SHP)

b)Velšská plemena a WPBr (Welsh)

MSRŠ se koná pod záštitou a za podpory Svazu chovatelů shetlandských pony a Českého svazu chovatelů velšských koní ve spolupráci s pořadateli jednotlivých kol.

 

Podmínky účasti:

Pony:

-otevřeno pro SHP standart i mini typ s PP, nebo zapsané v české plemenné knize Shetland pony, klisny a valachy 4leté a starší,

-otevřeno pro velšská plemena pony, cob a WPBr s PP, klisny a valachy 4leté a starší.

-Třídy Lead Rein se mohou účastnit pony do KVH 122 cm včetně.

-Třídy First Ridden se mohou účastnit pony do KVH 137 cm včetně.

-Třídy Mladý vystavovatel se mohou účastnit výše uvedená plemena bez omezení KVH.

Povolené úpravy ponyho:

a)Shetlandský pony: hříva může být zapletená, stříhání hřívy se nedoporučuje. Pony, kteří byli oholeni za účelem zimní přípravy, se třídy účastnit mohou. Nové holení koní před jarními výstavami a v průběhu sezony není povoleno.

b)Velšská plemena a WPBr: Dlouhé chlupy pod čelistí a chlupy vyčnívající z uší mohou být přiměřeně zastřiženy. Chlupy (hmatové vousy) okolo nozder a huby lze rovněž zastřihnout. Pokud jsou hříva a ohon velmi husté, mohou být za účelem zvýraznění krku a zádi přiměřeně ztenčeny. Ohon by měl vypadat co nejpřirozeněji, neměl by být zastřižený. U sekcí A, B, C a D se hříva nezaplétá (s výjimkou jednoho tenkého copánku za ušima), u WPBr by hříva měla být zapletena. Pony, kteří byli oholeni za účelem zimní přípravy, se třídy účastnit mohou. Nové holení koní před jarními výstavami a v průběhu sezony není povoleno.

Soutěžící:

MSRŠ je otevřen pro děti a juniory od 3 do 16 let věku (dítě je tříleté, nebo šestnáctileté celý kalendářní rok, ve kterém dosáhlo tohoto věku). Věkové rozmezí pro účast v jednotlivých soutěžích je následující:

· pro účast ve třídě Lead Rein je věkový limit jezdce od 3 do 9 let, vodič musí bý ve věkut minimálně 16 let.

· pro třídu First Ridden do 12 let

· pro třídu Mladý vystavovatel do 16 let.

 

Pravidla pro účast v jednotlivých třídách naleznete v Národních pravidlech Svazu chovatelů Shetlandských pony pro výstavní třídy Mladý vystavovatel, LeadRein, FirstRidden, Open Ridden a Driving, která jsou k dispozici na http: //www.svtinfo.cz/Pravidla.html

 

Soutěže v rámci II.ročníku MSRŠ:

 1. Lead Rein
 2. First Ridden
 3. Mladý vystavovatel
 4. Open ridden
 5. Driving

      

6. Jízda zručnosti na poníkovi vedeném vodičem

Soutěž je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší a to i bez PP. Výstroj ponyho: kompletní uzdečka s otěžemi. Udidlo je v této třídě povinné, kompletní sedlo, vodítko, bič vhodné délky může mít pouze vodič, nikoli dítě. Použití chráničů, čabrak, náušníků apod. je povoleno. Výstroj předvádějícího: vhodné sportovní oblečení a obuv, rukavice, jezdec musí mít bezpečnostní přilbu. Způsob hodnocení: Každé porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno trestnými body. Soutěžícímu se bude měřit čas. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje čas. Průběh soutěže: Vodič vede koně po stanovené trase, která obsahuje minimálně 4 a maximálně 10 překážek a jezdec plní dané úkoly. Penalizace: porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno 1-10 trestnými body, dle míry nesplnění. Vyloučení ze soutěže: při opuštění kolbiště, při pádu koně, jezdce nebo obou a v případě, že podle názoru rozhodčího není soutěžící nebo kůň způsobilý v soutěži pokračovat.

 

7. Jízda zručnosti na oprati

 Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší. Výstroj ponyho: Uzdečka nebo vozová ohlávka, udidlo je v této třídě povinné, náhřbetník je povinný. Opratě vhodné délky, které musí procházet kroužky náhřbetníku, bič vhodné délky. Použití chráničů, čabrak, náušníků apod. je povoleno. Výstroj předvádějícího: vhodné sportovní oblečení a obuv, rukavice jsou povinné, pokrývka hlavy není povinná

 Způsob hodnocení: Každé porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno trestnými body. Soutěžícímu se bude měřit čas. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje čas.

 Průběh soutěže: Předvádějící vede koně na dlouhých opratích po předem stanovené trase, která obsahuje minimálně 4 a maximálně 10 překážek. V průběhu soutěže musí jít předvádějící pouze krokem (s výjimkou úseků, ve kterých je u koně předepsán klus). U koně je povolen krok a klus. U dětí do 15 let je povolena přítomnost „asistenta“ staršího 18 let. Asistent se pohybuje za koněm tak, aby v případě, že předvádějící koně nezvládá, mohl zasáhnout. Jakýkoliv zásah asistenta do vedení koně (např. hlasový nebo kontakt s opratěmi) bude penalizován.

 Penalizace: Porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno 1-10 trestnými body, dle míry nesplnění. Porušení chůze předvádějícího (neplatí pro úseky, kde je požadováno předvedení koně v klusu): první porušení – napomenutí, druhé 5 trestných bodů, třetí – vyloučení. Porušení chodu koně: první nacválání – napomenutí, druhé nacválání 5 trestných bodů, třetí nacválání – vyloučení. Vyloučení ze soutěže: v případě, že jakákoli část spřežení opustí při průjezdu trati kolbiště. Dvojice bude ze soutěže rovněž vyloučena, jestliže podle názoru rozhodčího není soutěžící nebo kůň způsobilý v soutěži pokračovat.

Startovné za soutěž: 200,-Kč

_____________________________________________________________________________________________

 

Ustájení: Ustájení v omezeném množství 400,-Kč/box. Objednávka boxů písemně  do 14.dubna 2017

_____________________________________________________________________________________________

 

Jmenovité přihlášky:  zasílejte na adresu: Irena Dulavová, Prostřední Bečva 461, 756 56, mobil 732 446 662 , e-mail: idulavova@seznam.cz,  a to na  formuláři ke stažení na: www.jkvalassko.estranky.cz

_____________________________________________________________________________________________

 

Uzávěrka přihlášek:  21.4.2017

_____________________________________________________________________________________________

Veterinární předpisy:  před vyložením koní nutno předložit řádně vyplněné zdravotní průkazy koní, obsahující  všechny náležitosti pro přepravu koní a účast na svodech pro rok 2017 (tzn.:kůň byl vakcinován dle vakcinačního schématu udaného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti chřipce koní, poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu a kůň od 12 měsíců stáří byl laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii; vyšetření nesmí být starší 6 měsíců).

____________________________________________________________________________________________

Pořadatelé odmítají jakoukoliv odpovědnost za nehody a nemoci, které by postihly účastníky výstavy nebo jejich koně.

Případné škody nebo ztráty pořadatel nehradí.


Přihlášky:

přihl_vozatajská_17

přihl_msrš_1_kolo

přihl_vyst_17

 

*********************************************************************************

 

XXI.ročník výstavy koní

na Valašsku 2016

 

FOTO:

https://www.zonerama.com/Baculee/Album/1567649

https://www.zonerama.com/Baculee/Album/1566270

 VÝSLEDKY VÝSTAVY:

Koně bez PP:

 1.  MONET - majitel Roman Křištof
 2.  ESMI -  majitelka Barbora Podešvová
 3.  PAULA V - majitelka Zuzana Školeková

Pony shetland mini:

 1. CINDY V.D. REITHLEVE - majitelka L.Ondřejová
 2. CARMEN ZE ZUBŘÍ 72/795 - majitelka L. Ondřejová
 3. TABBY - majitelka Ludmila Ondřejová
 4. TAARA ZE ZUBŘÍ - majitelka Ludmila Ondřejová

Pony shetland standard:

 1. ARWEN GOODSHAPES - majitelka Šárka Soušková
 2. CHEWVALEY IRIS - majitelka Ludmila Ondřejová
 3. CALIMERO AF JABORUDER - majitelka P. Kubalová
 4. UNITY DOMINO 32/307 - majitelka Jana Ondřejová
 5. BALTAZAR DOMINO - Majitelka M. Maluchová

Pony:

 1. ​​LUCKY 
 2. MEXI - majitelka Iveta Tlašková
 3. TRAWEL RIANA - majitelka Linda Říkovská
 4. DOUBRAVKA POLLY - majitelka Lada Svítilová
 5. MERCI - majitel René Dušánek

Hucul:

 1. SÁRA - majitel František Půlpán
 2. NORMA HROBY 71/599 - majitelka R. Kostuchová
 3. GORAL XVIII-43 SK/TINKA - majitel Z. Krupa
 4. NINA HROBY 71/600 - majitelka R. Kostuchová
 5. ARGO / HROBY XII - 40 - majitel Z. Krupa

Teplokrevní ostatní:

 1. LOGO - majitel Antonín Jurečka
 2. CONNIE BREEZE DELMASO - majitelka D. Sváková
 3. MERRIEN BLUE DREAM 54/84 - majitelka Pobořilová
 4. LUPO - majitelka Veronika Egerová
 5. LOMAX 72/51 - majitelka Klára Borutová

A1/1:

 1. CÍSAŘOVNA - majitel Petr Fabián
 2. BAMBINO - majitel Dulavovi
 3. NETTY - majitelka  Alena Estřáková
 4. CRIS BOND - Sandra Marková
 5. WALERYN - majitel Jana Poláchová

Klisny ČT:

 1. FATE-Z - Jaroslav Petřek
 2. KASKÁDA-V - majitelka Kateřina Marušíková
 3. DAMONA - majitelka Kateřina Zahradníčková
 4. CONTENDRA PAVLIN Z - majitelka M. Pavlínová
 5. ARWEN 66/391 - majitel Jiří Tioka

Chladnokrevní pracovní:

 1. NICK - majitel Michal Bančík
 2. JAVOR - majitel Miroslav Orság
 3. GONEL HÁŽOVSKÝ - majitel Milan Zezulka

Chladnokrevná hříbata:

 1. SALIMA - majitelka Petra Fryšarová
 2. ABRIKA-F - majitel Petr Frydrych
 3. RYGOŠ - majitel Vojtěch Pospěch
 4. MÁŇA - majitel Jan Kandler
 5. NAIKI - majitelka Marie Brázdová

Chladnokrevné klisny:

 1. AGÁTA - majitel Petr Frydrych
 2. KARMEN B - majitelka M. Olbertová
 3. LINDA - majitel Libor Novák
 4. LÍZA - majitel Vojtěch Pospěch
 5. ROZÁRKA - majitel  Aleš Lichnovský

Chladnokrevní hřebci:

 1. 2061 BERTOLD - majitel Robert Bambuch
 2. 2060 NAGANO - majitel Pavel Cáb
 3. 2953 REGENT - majitel Robert Bambuch
 4. 2952 BRYS SLEZSKÝ - majitel Kvatro ekostatek
 5. 2885 STEIMAN - majitel Robert Bambuch

 

 

sobota 30.dubna 2016 

Kombinovaná  soutěž jednospřeží a dvojspřeží- kvalifikace na MČR

 

neděle 1.května 2016 

XXI. Výstava koní na Valašsku  

I. Moravský show and  Ride šampionát pony - 1.kolo

 

Komisaři:

XXI. Výstava koní na Valašsku:

Aleš Fiala, Ing.Roman Klos, Ing. Ondřej Mamica, Jan Blizňák

 

I. Moravský show and  Ride šampionát pony:

Iveta Lewingerová, Rafifa Hamoudová

 

Vozatajské soutěže:

Franišek Nedbálek

**********************************************************************************************

XX.ročník výstavy koní

na Valašsku 2015

 

pátek 1.května 2015 - XX. Výstava koní na valašsku

sobota 2.května 2015 - Kombinovaná  soutěž jednospřeží

- kvalifikace na MČR

 

Složení komise:

MVDr. Antonín ČERNOCKÝ, Bc. Roman KLOS, Aleš FIALA, Jan BLIZŇÁK

VÝSLEDKY:

Kategorie koně bez PP:

 1. ELIÁŠ - majitelka Hana Jajtnerová
 2. IZOTOP -  majitelka Eliška Růčková
 3. BLESK - majitelka Renáta Jajtnerová

Kategorie PONY SHETLAND:

 1. GADŽO PERMONIK - majitelka Ludmila Ondřejová
 2. MILHOUSE VECTA  - majitelka Renata Marková
 3. UNITY DOMINO - majitelak Jana Ondřejová

Kategorie PONY:

 1. VERDI - majitelka Zuzana Švihorová
 2. LIMETREE QUIGON JINN - majitelk JK Alika
 3. ENDO - majitel Jiří Tioka

Kategorie HUCUL:

 1. GORAL XVIII-43 SK/TINKA - majitel Zdeněk Krupa
 2. NORMA HROBY- majitelka Radomíra Kostuchová
 3. ARGO - majitel Zdeněk Krupa

Kategorie HAFLING:

 1. GRANEL MARCO - majitel Radek Šupler
 2. GARA - majitelka V.Murgašová
 3. MARCO - majitel Jaroslav Kuběna

Kategorie TEPLOKREVNÍ OSTATNÍ:

 1. EDUARDO-D - majitel Ing.Zdeněk Goščík
 2. LOGO - Mgr. Antonín Jurečka
 3. GENTLE DAISY SECRET - majitelé Jiřina a Jiří Čaníkovi

Kategorie A1/1:

 1. CÍSAŘOVNA - majitel Petr Fabián
 2. BAMBINO - majitelé: rodina DULAVOVA
 3. THIL - majitel Roman Křištof

Kategorie ČT - klisny:

 1. FATE - Z - majitel Jaroslav Petřek
 2. ŠAGA -  majitelka Vendula Marečková
 3. AGNES - Z - majitel Jaroslav Petřek

Kategorie barokní:

 1. TSJERRY FAN HENSWOUDE - majitelka Monika Novotná
 2. CSINOS / LÍZA - majitel Petr Fabián
 3. CAIRA VAN DE DEMRO STABLES - majitelka Monika Novotná

Kategorie CHLADNOKREVNÍ PRAOVNÍ:

 1. PRINC - majitel Josef Jurko
 2. BARON Z LIPSKÝCH - majitel Josef Potměšil a Josef Jurko
 3. JAVOR - majitel Miroslav Orság

Kategorie CHLADNOKREVNÁ HŘÍBATA:

 1. GONEL HÁŽOVSKÝ - majitel Milan Zezulka
 2. LINDA -
 3. JISKRA - majitelka Anežka Binarová

Kategorie CHLADNOKREVNÉ KLISNY 3-leté:

 1. KARMEN - B - majitelka Michaela Olbertová
 2. SAFIRA - majitel Tomáš Míček
 3. NAILA - majitelka Lucie Havlíková

Kategorie CHLADNOKREVNÉ KLISNY:

 1. NAGÁNA - majitel David Janoš
 2. ROZÁRKA - majitel Aleš Lichnovský
 3. AGÁTA - majitel Petr Frydrych

Kategorie CHLADNOKREVNÍ HŘEBCI PLEMENÍCI:

 1. 2910 BISKUP - majitel ZH Tlumačov, držitel Mojmír Kubíček
 2. 1960 BARBAR - majitel ZH Tlumačov, držitel Mojmír Kubíček
 3. 2952 BRYS SLEZSKÝ - majitel KVATRO Ekostatek, držitel Jan Blizňák

CELKOVÉ POŘADÍ KOMBINOVANÉ SOUTĚŽE JEDNOSPŘEŽÍ:

 1. KUBÍČEK Mojmír - BISKUP
 2. JÁTY Patrik - LITVOR
 3. BAJER Jiří - LEIDY
 4. BAJER Jiří - LEON
 5. JÁTY Josef - MAČEK
 6. JANOVSKÝ Jan - BROK
 7. BLIZŇÁK Jan - BRYS SLEZSKÝ
 8. BLIZŇÁK Milan - SAGEM
 9. BLIZŇÁK Jan - CÁCORKA
 10. JURKO Josef - PRINC

http://naty-bliznakova.rajce.idnes.cz/

 

 

rozp.vyst.15.docx

přihl_vyst_2015.xls

koně_potvrzení_polsky.pd

fkoně_potvrzení_slovensky.pdf

 

 

 ancareh.rajce.idnes.cz/Vystava_koni_na_Valassku%2CHorni_Becva/

ezani.rajce.idnes.cz/Vystava_koni_na_Valassku_-XVIII._rocnik_-2013/ 

http://www.rajce.net/a8128490

dana92.rajce.idnes.cz/Vystava_koni_v_JK_Valassko/

fotovranik.rajce.idnes.cz/Vystava_koni_Valassku-Prostredni_Becva/

cihlik80.rajce.idnes.cz/Vystava_koni_JK_Valassko_-_Prostredni_Becva_1.5.2012/